Home
 

Vincentius Genk-Zutendaal

VRIJWILLIGERS IN DIENST VAN MENSEN IN NOOD

Gewoon brute pech, gezondheidsproblemen, echtscheiding, plotse werkloosheid, kansarmoede… zoveel redenen om in de armoede te sukkelen. Vaak verdoken armoede! Wij moéten hier tegen reageren en ageren.


Welnu, méér dan 100 enthousiaste vrijwilligers zetten zich in om minderbedeelden uit onze stad en omstreken tegemoet te komen, en dit zonder onderscheid of vooroordelen, en hen zowel morele als concrete, materiële hulp toe te reiken.

Vanuit hun centrum aan de Waterbleekstraat in Genk doen deze mensen enorme inspanningen.

PROJECTEN


De “Vrienden van Vincentius” is een groep sympathisanten die, vaak in samenwerking met Serviceclubs acties ondernemen om financiële middelen te verwerven voor de werking van de Vincentiusvereniging.HELPEN


Meer dan 100 vrijwilligers helpen bij de verdeling van voedselpakketten, kleding, huisraad, speelgoed, enz. Personen of verenigingen kunnen Vincentius-Genk helpen via vrijwilligershulp, inzameling van goederen of voeding of financiële giften.


GIFTEN


Financiële giften worden voornamelijk aangewend voor de aankoop van voeding.

Giften vanaf 40€ zijn fiscaal aftrekbaar.

Vincentius Genk-Zutendaal  Waterbleekstraat 20, 3600 Genk

Tel.: 089 36 23 93       info@vincentiusgenk.be


Wij ontvangen graag

“herbruikbare goederen”.


Graag persoonlijk afgeven aan onze poortwachters,

enkel op:

maandag van 9.00u - 16.30u

donderdag van 9.00u - 16.30u

1°en 3°zaterdag: van 9.00u - 12.00uDe informatie op deze pagina is uiterst beknopt.

Er wordt momenteel gewerkt aan de website.