PROJECTEN


De “Vrienden van Vincentius” is een groep sympathisanten die, vaak in samenwerking met Serviceclubs acties ondernemen om financiële middelen te verwerven voor de werking van de Vincentiusvereniging.GIFTEN


Financiële giften worden voornamelijk aangewend voor de aankoop van voeding.

Giften vanaf 40€ zijn fiscaal aftrekbaar.

HELPEN


Meer dan 130 vrijwilligers helpen bij de verdeling van voedselpakketten, kleding, huisraad, speelgoed, enz. Personen of verenigingen kunnen Vincentius Genk-Zutendaal helpen via vrijwilligershulp, inzameling van goederen of voeding of financiële giften.


Gewoon brute pech, gezondheidsproblemen, echtscheiding, plotse werkloosheid, kansarmoede… zoveel redenen om in de armoede te sukkelen. Vaak verdoken armoede! Wij moéten hier tegen reageren en ageren.


Welnu, méér dan 130 enthousiaste vrijwilligers zetten zich in om minderbedeelden uit onze stad en omstreken tegemoet te komen, en dit zonder onderscheid of vooroordelen, en hen zowel morele als concrete, materiële hulp toe te reiken.

Vanuit hun centrum aan de Waterbleekstraat in Genk doen deze mensen enorme inspanningen.


Onze aandacht gaat meer dan ooit naar de oprukkende kansarmoede bij kinderen.

Vincentius Genk-Zutendaal  Waterbleekstraat 20, 3600 Genk

Tel.: 089 36 23 93       info@vincentiusgenk.be


Wij ontvangen graag

herbruikbare goederen”.


Persoonlijk afgeven aan onze poortwachters,

enkel op: !!! zie hier de gewijzigde afhaalprocedure !!!Corona-regeling


BEDELING van voedselpakketten: 

enkel na telefonische afspraak!!

Cliënten kunnen telefoneren om een pakket te laten reserveren, de inhoud ervan wordt telefonisch onderling besproken, en de pakketten kunnen worden afgehaald buiten aan de poort van 9u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00. 

Één persoon van het gezin mag komen afhalen, zeker geen kinderen meebrengen.


TELEFONEREN: enkel op maandag en donderdag

tussen 9u00 en 16u00

089/36 23 93


WINKEL is terug open op maandag en donderdag

van 9u30 tot 15u30, zonder afspraak

mondmasker en handschoenen zij verplicht.AFGIFTE VAN GOEDEREN : lees hier meer..