Boost4Kids

Met het project “Boost 4 Kids” onderstrepen wij onze zorgkeuze om ons nog meer te richten op kansarme kinderen… een belangrijk speerpunt in onze werking, naast de materiële ondersteuning zoals voeding, kleding, huisraad.

Copyright © Sint-Vincentius