Goede vrienden,


Graag geef ik jullie hieronder enkele cijfers uit het jaarverslag 2018 van Vincentius Genk – Zutendaal.

Een jaar waarin alle cijfers een recordhoogte kenden. Persoonlijk

creëerde dit alleszins een dubbel gevoel.

Enerzijds een gevoel van fierheid.

Samen met onze 130 vrijwilligers, een groot netwerk en veel “charity”

hebben we heelwat activiteiten kunnen realiseren, veel kansarmen

kunnen bereiken en hebben we weldegelijk een verschil kunnen betekenen.

Anderzijds een gevoel van misnoegdheid.

De kloof tussen arm en rijk is nooit zo groot geweest!

Kinderarmoede blijft gestadig groeien, vele andere doelgroepen kloppen aan de deur

om hulp (eenoudergezinnen, jonge gezinnen, …)!

Het geeft ons soms een gevoel van “dweilen met de kraan open”.

Maar weest gerust! Voldoening in onze hulpverlening overheerst.

En waarden als: respect, verantwoordelijkheidszin, flexibiliteit, positivisme,

openheid, … blijven hoog in ons Vincentiusvaandel geschreven!


Bedankt voor uw interesse ...en altijd welkom in ons centrum.

Guido Vandebrouck

Voorzitter Vincentius Genk-Zutendaal

Guido Vandebrouck, voorzitter Vincentius Genk-Zutendaal

Uittreksels uit het jaarverslag 2018.