OVER ONS

Hieronder enkele cijfers uit het jaarverslag 2018 van Vincentius Genk – Zutendaal.


Een jaar waarin alle cijfers een recordhoogte kenden.

Deze resultaten creëerden alleszins een dubbel gevoel.


Enerzijds een gevoel van fierheid.

Samen met onze 130 vrijwilligers, een groot netwerk en veel “charity”

hebben we heelwat activiteiten kunnen realiseren, veel kansarmen

kunnen bereiken en hebben we wel degelijk een verschil kunnen betekenen.


Anderzijds een gevoel van teleurstelling.

De kloof tussen arm en rijk is nooit zo groot geweest!

Kinderarmoede blijft maar toenemen, vele andere doelgroepen kloppen aan de deur om hulp (eenoudergezinnen, jonge gezinnen, …)!

Het geeft ons soms een gevoel van “dweilen met de kraan open”.

Maar weest gerust!

Voldoening in onze hulpverlening overheerst.

En waarden als: respect, verantwoordelijkheidszin, flexibiliteit, positivisme,

openheid, … blijven hoog in ons Vincentiusvaandel geschreven!


Met onze enthousiaste vrijwilligers en uw hulp maken wij het verschil !!


Guido Vandebrouck,

voorzitter Vincentius Genk-Zutendaal

ORGANIGRAM VAN DE VERENIGING

FINANCIËEL

Vaststellingen in 2018 en 2019


Extra investering in communicatiekosten… andere externe beeldvorming, met als doel de kwaliteit van de inkomende goederenstroom te verbeteren.


Luieractie voor jonge gezinnen stijgt expansief!

(doelgroep: jongeren en éénoudergezinnen) - meer dan 62 000 luiers, gevolg: aankoopkosten stijgen.


Verankering van de kinderactiviteiten zit financieel save, dankzij de gerelateerde sponsoring van trouw extern netwerk. (charity)


De evolutie van alle gestructureerde activiteiten worden stelselmatig goed gemonitord - vandaar tijdige bijsturing indien noodzakelijk.


Er is blijvende ruimte gecreëerd voor innovatie (opstart nieuw projecten), teambuildingsactiviteiten, …


in 2018 en 2019 deels minder financiële middelen voorradig door hoge eigen aankoopkosten voeding (wegens verminderde levering FEAD)
Wie zijn de mensen die wij helpen?

Wij ontvangen hulpzoekenden op een respectvolle wijze met laagdrempelige luistergesprekken bij elk bezoek.

Dat schenkt vertrouwen en gerichte hulp.

890 families

275 alleenstaanden

275 gezinnen met kinderen jonger dan 18 jaar

205 éénoudergezinnen

110 gezinnen zonder kinderen


* cijfers van 2019 /

   sterke aangroei verwacht voor 2020 !!

92 % van de families komen uit Genk,

8% uit Zutendaal


Zij worden voornamelijk doorverwezen via OCMW, maar ook vanuit: Kind en Gezin, Campus O3, scholen, …